Tvorba

Inspirován Gérardem Deschampsem přistoupil ve své tvorbě v roce 2015 k aktualizaci metody nového realismu.

Dospěl k osobitým interpretacím, jimiž rozvíjí původní formová řešení Deschampsova s odlišnými myšlenkovými a citovými východisky s užitím tradičních i v malířství nestandardních materiálů.

Vedle malířských technik často uplatňuje komponovanou asambláž a koláž, kde se v posledních letech přiblížil mj. Kurtu Schwittersovi, jeho dílům z období odklonu od dadaismu, kdy si začal všímat i estetické stránky tvorby.

Vlach dospívá v proměnlivé emoční intenzitě k výrazové dramatičnosti i střídmé lyričnosti. Nevytváří však skutečnost sémantického řádu. V tematických ohlasech zobecněných prvků krajiny i civilizačních specifičností přesto formuje podněty k uvažování a vizuálnímu prožití obrazotvornosti, která je podstatnou složkou celé jeho výtvarné práce.