Automatická zahrádka - Petr Vlach a Jan Dočekal

Akryl, akvarel, tuš na plátně

80 x 60 cm

2021

Stáhnout fotky ve vysoké kvalitě

Popis

Česká spisovatelka, již zapomenutá, řekla před půlstoletím: V umění je pravdivé vše, co je pravděpodobné. Uvěříme-li, musíme připustit, že Automatická zahrádka, obraz dvou autorů rozdílného věku i projevu, je pravdivý, tedy reálný. Imaginace věru nestojí daleko od věcnosti. Ovšem i v onen nevelkém odstupu je dost fantazie, jež si se skutečností málo rozumí. A formový protiklad, záměrně přivedený až k své limitě, může být za předpokladu, že důvěřujeme magii umění a kouzlu tvůrčí hry zrozené z momentu překvapení, podstatou konstrukce solidní stálosti.

Má další tvorba