Intuice

asambláž, (kravaty, textilie, deštníky, elektrický drát, rozvodný a svítidlový porcelán, fragmenty malířských stojanů) na plátně a desce

162 x 147 cm

2020

Stáhnout fotky ve vysoké kvalitě

Popis

​Vlach je milovníkem starých věcí. Také pestrých kravat. Ne kolem krku, ale na svých obrazech. Sada prvních, z roku čtrnáctého, je kritická – úředník ignorující občany je požírán kravatami.Teď je duben roku dva tisíce dvacet. Svět svírá úděsný apríl. Je třeba nadějné radosti kvetoucího stromu, živých barev a souladu, intuice bezprostředního poznání vyšlého z náhlé vize. Asambláž je výtvarníkovým blouděním věcmi a v jejich přichytávání na plochu obrazu. Ne toliko v dubnu roku dvoutisícího dvacátého. Nicméně mějme na zřeteli, že obraz není narativním útvarem s dobrým koncem z vůle autorovy, nýbrž imaginací, jež rozbíhá se bez zřejmosti. Je tu kardinální fakt – přívod elektřiny ovíjí celou asambláž, ale k rozžehnutí světla nedochází.

JAN DOČEKAL
(z rukopisu textové části připravovaného autorského katalogu)

Má další tvorba