Listy důvěrné na křídlech ptačích

olej, mix na plátně

117 x 178 cm

2020, soukromá sbírka

Má další tvorba